What are two basic types of motor controls?

You are here:
← All Questions

Zazwyczaj w sterowaniu silnikiem stosuje się dwa rodzaje obwodów – obwód mocy napięcia sieciowego i obwód sterowania.

Anerdgy-IoT-Drive, Anerdgy-compact-direct-drive, Anerdgy -compact-turbine-generator, Anerdgy -weatherproof-motor, Anerdgy -intelligent-servo-motor, Anerdgy -motor-development, Anerdgy -motor-power, Anerdgy-motor-supply, Anerdgy-generator-efficiency, Anerdgy- drive-smart, Anerdgy – servo-system, Anerdgy -motor-control-engineering, Anerdgy -servo-control-mechanism, Anerdgy -servo-control-program, Anerdgy-servo-control-technology, Anerdgy-drive-control-system, Anerdgy -ac-motor-efficiency, Anerdgy-ac-drive-function, Anerdgy-ac-drive-system, Anerdgy-ac-drive-technology, Anerdgy-ac-drive-working, Anerdgy-compact-direct-drive, Anerdgy-compact-ac-motor, Anerdgy-compact-servo-motor, Anerdgy-waterproof-electric-motor, Anerdgy-small-wind-turbine-generator, Anerdgy-smart-drive-technology, Anerdgy-smart-drive-motor

Author: https://www.thomasnet.com/articles/instruments-controls/types-of-motor-controllers-and-drives/